utorak, prosinca 23, 2008

Tunel sveti Ilija poslije Nove godine buši se i sa južne strane


Tunel Sveti Ilija počinje se iza Nove godine probijati s južne strane u Bastu, na mjestu kamenoloma. Prema riječima glavnog inžinjera projekta i gradilišta južnog portala Ivana Galića, mjesec dana su se obavljale pripremne radnje koje su upravo završene. Prokopan je 70 metara dugi bočni manji tunel odakle će se početi probijati glavna cijev s južne strane nakon praznika. Takvo rješenje bilo je nužno jer Hrvatske autoceste kao glavni investitor nije mogao do sada riješiti odnose s koncesijom za kamenolom Bast, kojega sada eksploatira Dajaković. Sa sjeverne strane kooperant u poslu Hidroelektra-Niskogradnja već je duboko u cijevi koja će u konačnici biti dužine 4200 metara.

Radi se o zahtjevnom tunelu, kaže inžinjer Galić, kojemu je visinska razlika sjevernog i južnog portala 120 metara odnosno tri posto. Istodobno se probijaju prometni i servisni tuneli koji se u budućnosti, ukoliko promet bude zahtijevao, može pretvoriti u drugu cijev, kao što je slučaj sa Svetim Rokom. Radove također otežavaju kaverne na koje se nailazi. Također i podzemne vode na koje će se osobito paziti u biokovskom vapnencu. Hidrogeolozi su naime upozorili na svjetski rekord amplitude šetanja visine podzemnih voda za čak 236 metara, od najviše razine do najniže.
Zato će se vršiti dodatne istražne radnje i kopati bušotine radi kontrole nivoa vode zbog sigurnosti radnika. Rok završetka tunela planira se 2010. godine zajedno s pristupim cestama. Od južnog portala do magistrale potrebno je izgraditi oko pet kilometara ceste s projektiranim objektima te čvorištem pristupnog puta i Jadranske magistrale kod Promajne.

Objavila : Slobodna Dalmacija

Nema komentara: