srijeda, veljače 04, 2009

Tupina ometa brže probijanje tunela sa južne straneBast

Sa južne strane u Bastu biokovski Tunel “Sv. Ilija” za dva mjeseca probijen je u dužini od 120 metara. Uz 250 kg eksploziva za jedno miniranje, koliko se za sada puta dnevno obavlja, 60 građevinskih radnika “Konstruktor inženjeringa” napreduje otprilike 1,5 metara po danu.

Minira se površina od 75 kvadrata, nakon čega se izvlači 150 kubika stjenovitog materijala. Vraški je to težak i zahtjevan posao. Radovi s primorske strane na probijanju 2,1 km, odnosno polovice ukupne dužine tunelske cijevi, trajat će od dvije do dvije i pol godine. Sa sjeverne strane, od Zagvozda, “Hidroelektra” je prije počela s bušenjem i u Biokovo je duboko ušla.

- Radi se u mraku. Velika je vlažnost, prašina i buka. Većinu radova danas obave strojevi. Dio gradilišta je tek u formiranju, betonara se montira i tek onda će gradilište biti kompletno - kazali su voditelji gradnje Tunela Frane Bulić i Goran Šeremet, njegov pomoćnik.

U glavnu cijev ušlo se s bočne strane iz prokopanog 70 metara dugog predusjeka. Takvo rješenje bilo je nužno, jer Hrvatske autoceste, kao glavni investitor, nisu mogle do sada riješiti odnose s koncesijom za kamenolom Bast, koji sad eksploatira tvrtka “Dajaković”.
Kamen se deponira u blizini

Voditelji gradilišta objasnili su kako napredovanje ovisi o kvaliteti stijene. Ovdje u Bastu se buši tupina, koja nije kompaktna, pa je kopanje otežano. Što je stijena tvrđa, to je bušenje brže i jednostavnije.

U ovom slučaju treba podgrađivati bušotinu da ne bi došlo do urušavanja. Radi se o trusnom području, pa je prolaz kroz masiv tunela nepredvidiv, ispresijecan kavernama, spiljama, vodenim tokovima.

Međutim, ne predviđaju se nikakve posebne situacije, jer su prethodno obavljena sva potrebna istraživanja, koja se, prema ranijim iskustvima, obično tijekom bušenja pokažu točnima. Za sada se kamen, koji se izvlači nakon probijanja, deponira u blizini. Odlučit će se naknadno što će se njim i kamo će se odvoziti.

Objavila: Slobodna Dalmacija