četvrtak, srpnja 05, 2007

Obnavlja se škola u Zagvozdu


Zgrada osnovne škole Zagvozd


Osnovna škola u Zagvozdu je uz pomoć Ministarstva prosvjete koje je osiguralo financijska
sredstva već dobila novi krov i sada je u fazi obnova fasade.
Zgradu ove škola u koju sam i ja sam pohađao osnovnu školu je bila u lošem stanju i zaista ju
je bilo potrebno obnoviti.
Nadajmo se da će imati lijepi izgled kad se ovo sve završi i kad se ukloni skela oko nje.

Neno Lončar

Nema komentara: