srijeda, ožujka 28, 2007

Ivka i Kate
Istrala Kate ovce iz pojate čin je sunce izvirilo, uzela je jačermu i niki šćap , ma đavla šćap više mi je ličijo na kakvu prućiku. Sila je na zidić iza Torine i svako malo zivkala cuku Garu, digla bi se i gledala pasu li ovce i jesu li uznemirene, bojala se bidna žena vukova više nego crnog đavla. Sila bi na zidić a jačermu bi stavila pod guicu jerbo, žensko ko žensko pa se triba čuvat, a šćapon bi tukla po stinama izivkala. Bilaaa! Gara moja! Gara!!!Kad bi bila lipa vrimena po Kati svako jutro moga si znat koja je ura. Bila je točna u sekundu, a ovce kroza selo išle bi za njon u redu, jedna za drugon ko da su prošle vojnu obuku, pametna beštija. Prolazi jedno jutro kuma Ive kraj ograde i čuje Katu kako vabi ovce, upita je?
-Kate, lipite đava odnjo oš se priladit tute na kamenu, što ne staviš štagod podase. Kate njoj odgovori :
- Ol si čorava pa ne vidiš da sidin na jačermi! pomisli u sebi : A benastežene, nije tila ništa više govorit kumi Ivki - jerbo je kuma imala gadan jezik, nije bila u duši zla premda su je u selu zvali šaruja, a šaruja je zmija otrovna.
Uspravi seKate pa dobaci Ivki:!
- Ivka, aj mogla si popodne okrenit zera divenice, došla bi ja onokad spratin ovce.
- Odgovori kuma:
- Dođi, dođi, iđen ja na Butigu nestalo mi kvasa i uja pa kad se vratin, javit ću ti se. Spratila Kate ovce u pojatu, a cuku Garu u kućicu, nije ga vezala jerbo mu je njezin Mate napravijo ogradu od žice da ga bidna vukovi ne zakoju, ma zaklaše njoj lipa cuku prošle godine i to tute isprid pojate, a bijo je vele pametan, rekli bi judi, ko čovik, samo šta nije zna besidit. Ode ona tako do kume. Na kominu kuma okriče divenice, vrca okolo žera a dima pune oči, sila Kate i odrišila šudar da more otrat suze , grize dim ali ne škodi kaže Kate .
- Nunje šta gledaš, privati se - kaže njoj kuma, ma vake još nisi jila nigdi. Uze Kate komad u ruku, ma vrilo je stavi na pijat bona, da se zeru oladi,-Nemoš vako jist - kaže njoj Kate , - podigne se kuma Ivka pa njoj reče: --- Ajde lipo đavlu, kuš lipše nego li ovako u ruku pa tari, šta će ti pijat, odnjo te đava subjizin primakni se amo bliše. - Primakla se Kate i grize li grize, čuti ka zalivena odjednon će kumi:
- - Ma Ivka, lipe su ti, nema šta, ma moran ti priznat da su moje mrvu boje od ovi tvoji. Otićemo gori u mene paš vidit..Nije ni Kati bijo kratak jezik pa se usudila šaruji pogledat u oči. Gleda je kuma i kaže .
- -Odnjo me đava ako te neću obletit su ovin ožegon priko te ćiverice, nema onega ko nije reka da mojizi divenica nema u sedan sela vaki, a ti. Ti si pobenavila skroz, di moreš svoje usporedit su mojima.Spustla Kate glavu pa reče:
- - Aj bogoveti, šta se jutiš, ja tako mislin - more bit da su tvoje boje đava će ji znat . Ne meći više na vatru ženo, iđen ti jača, vaja mi još pomust ovce i mliko skuvat, a i Mate je sam.
- Podiže se Ivka onako uzalogaju će
- Ma di'š, sidi tute, čekaj da kumpire izvadin iz prpožine, a za koga san ja ovo spremala, jidi kad ti je Bog da da moreš jist, a ovce moreš i pod svićon must
- Sidila tako Kate lipon do mraka, najila se da će njoj kasno više past na pamet divenice- diže se i reče kumi.
- Aj Ivka lipon đavlu, sad mogu drito u krevet, ko će sad ovce dirat a morala san ji pomust.Ode Kate drito u pojatu, uze bronzinić i pomuzla sve ovce, skuvala je i mliko, vridna je onabila. Kad je sve pozavršila ode ona leć. Mate je već bijo u duboku snu pa Kate nijemogla oka sklopit, šta od Matina rkanja , šta od laveža cuke Gare. Diže se ona doponistre i gleda, gleda i gleda, ma nigdi ničeg nema, ali brine je, šta je cuki, nebi on laja brez veze. Odjednon doli kraj tora vidi Kate ništa se miče, noson se naslonila na caklo i gleda
- Vuk,vuk -viče na vas glas, odgrne Matu i poteže ga iz posteje.
- Diži se,đava te rka, eno ga doli ispri kuće, ko magarac je velik - poklat će mi sve.
- Diga se čovik i gleda:
- Je, vuk ali šta ću sad .
- Sučin ga okerapit a prazne muruke. Dok je Mate mislijo Kate otvori ponistru i itne posudu za njin. Ode vuk, ne bi gani ispuške boje gađala reče sebi u bradu. Srića njegova šta je posuda bila prazna.Reče njoj Mate:
- Aj bona utrni to svitlo i ajmo leć.ko da je đava uša ute, diš tivuka potrat, kad on naumi nešto teško ćeš mu ti zabranit, luda ženo.
- Legla Kate imisli se, ma vidi ti njega, muško ko muško, ali zna Kate da se vuk neće vratit, baremko neće večeras.


Julija Stapić Katić

--

1 komentar:

zagvozd kaže...

svaka čast na pisanju ovih humorističnih događaja iz našeg lipog Zagvozda